2016. május 18., szerda

Mediációs útvonalak a cigaretta doboz figyelmeztető címkéinek a leszokási kísérletekre való hatásában

Mediációs útvonalak a cigaretta doboz figyelmeztető címkéinek a leszokási kísérletekre való hatásában

Yong, H. H., Borland, R., Thrasher, J. F., Thompson, M. E., Nagelhout, G. E., Fong, G. T., ... & Cummings, K. M. (2014). Mediational pathways of the impact of cigarette warning labels on quit attempts. Health Psychology, 33(11), 1410.

Készítette: Lohn Andrea


A jelen cikk strukturális egyenletekkel való modellezést használja, hogy tesztelje a mediációs modellt, hogyan hat a cigarettás dobozon található figyelmeztető címke a dohányzás abbahagyására.   
Ezen belül is, megvizsgáltuk a pozitív befolyásolás modelljét illetve a reaktancia modellt.
Ez a két releváns versengő magyarázat létezik a szakirodalomban a figyelmeztető címkék hatását a leszokásra. A pozitív befolyásolás modellje azt feltételezi, hogy a figyelmeztetésre adott reakciók pozitív hatást gyakorolnak a leszokási érdeklődésre és tevékenységekre. Ezzel szemben a reaktancia modell azt jósolja, hogy az elkerülés az alacsonyabb figyelmeztetésre adott válasszal társul, és hogy bármilyen intenzív reakció a figyelmeztetésre kontra produktív hatáshoz vezet. Továbbá fontos megjegyezni, hogy kutatások alátámasztották, hogy a nagyméretű, grafikus, egészségre vonatkozó figyelmeztetéseknél gyakrabban találták leszokásra utaló kognitív és viselkedéses választ és nagyobb elkerülést mutattak.
A figyelmeztető címke hatásainak lehetséges mediátorait tekintve, mindkettő elmélet, a pozitív befolyásolás modellje és a reaktancia modell azt implikálja, hogy három típusa van a releváns mediátoroknak. Az első az aggodalom és az egészségről, a második funkcionális hiedelmek a dohányzás hasznosságáról, a harmadik pedig a kockázat csökkentő hiedelmeket foglalja magában.
A pozitív befolyásolás modellje azt jósolná, hogy ezek a hiedelmeket csökkentené az erős egészségre való figyelmeztetések, miközben a reaktancia modell szerint, ezek növelnék a figyelemre adott reakciót. Ezek a pszichológiai mediátor tényezők mutatkoztak korábbi kutatásokban erős prediktív tényezőknek a leszokási kísérletekben.
Hogy megérthessük a figyelmeztető címkék hatékonyságát, fontos megértenünk, hogyan működnek. A kutatás négy magas jövedelmű, angol ajkú országokban zajlottak le (Ausztrália, Kanada, Egyesült Királyság, USA). A kutatás célja, a következők voltak; tesztelni a hipotetikus útvonalakat a figyelmeztető címke használatát a dohányzás elhagyásában való viselkedés magyarázatában. Másodszor, tesztelni, hogy az elkerülő viselkedés gátolja (reaktancia modell), vagy facilitálja (pozitív befolyásolás modellje) a kognitív választ a figyelmezető címkére, és leszokási motivációra. Harmadrészt szeretnék megvizsgálni, hogy az összefüggő ártalmakat tartalmazó gondolatok csökkentik –e a kockázat csökkentő hiedelmeket vagy inkább növelik.
Mindkét modell az jósolja, hogy a figyelmeztető címkék pozitívan befolyásolják a lemondást a dohányzásról, elsődlegesen az ártalmakról szóló gondolatokon keresztül. A lemondásnak alapvetően lehet egy direkt pozitív hatása a következő leszokási kísérletre. A kutatás idején, a figyelmeztető címkék eltértek az országokban a méretükben, tartalmukban és a természetükben, azonban emiatt nem várunk eltérést országok között. Fontos megjegyezni, hogy a figyelmeztető feliratok hatékonysága nem a leszokás sikerességét, hanem a leszokási kísérletet mérte.

Módszer
Minta és elrendezés
A kutatás mintája az ITC-4 (International Tabacco Concept) kutatás mintájából került ki, egy kohorsz kutatás dohányos felnőttekről, utánkövetéssel Ausztrália, Kanada, Egyesült Királyság, USA országokban. A vizsgálat mintáját ezen belül azok az alanyok képezték, akik jelenleg is dohányoznak és részt vettek az ötödik körben az ITC-4 kutatásában, és akiket sikeresen után követtek a hatodik körben, körülbelül egy évvel később. Ez lett a kalibrációs minta, hiszen ezt használták a hipotetikus mediációs modell teszteléséhez.  
Validációs minta
 A validációs minta is hasonló alanyokból áll, mint a kalibrációs minta, azzal a különbséggel, hogy a hatodik körben vizsgálták a hetedik körig sikeresen után követték. A teljes minta az alapszintnél 8194 fő volt, akikből 6886 jelenleg is dohányos, és közülük 5065 személyt sikerült sikeresen utánkövetni az vizsgálatban.
Mérőeszközök
A mediátorok egy kognitív és kettő viselkedéses változót tartalmaztak. Négy pszichoszociális mediátort találtak; ezek a kockázat csökkentő hiedelmek, aggodalom a dohányzás okozta károk miatt, dohányzási funkciók, és a leszokásra való kísérlet. Kontroll változó volt az ország, nem, kor, iskolázottsági szint, és a cigaretta mennyisége/nap.
Analízis
Elsőként megbecsültek egy olyan mérő modellt, amelyben minden látens változó jelen volt. Ezt követően meghatároztak egy strukturális modellt, amely tartalmazta mind a látens, mind a megfigyelt változókat. A dohányzás kockázat csökkentő és funkcionális hiedelmek indikátorainak körülbelül normális az eloszlása, és folytonos változóknak tekintettük. Az összes többi változót kategorikus változóként vettük be a modellbe, ezeknek nem volt normális az eloszlása.
Eredmények
Korreláció
Az aggodalom a legszorosabban negatívan korrelál a kockázat csökkentő hiedelmekkel, de pozitív kapcsolatban áll a leszokásra való kísérletekkel.
Strukturális egyenletekkel való modellezés
Az eredmények szerint a modell jól illeszkedett az adatokhoz, egyedül a „You enjoy smoking too much to give up” tételnek volt negatív reziduális varianciája. A faktor töltések az indikátoroknál a látens változókra mindenhol szignifikáns volt.
A figyelmeztető címke kiugró, feltűnő vonása pozitív kapcsolatban áll a rizikó tényezők és a leszokásról való gondolatokról. A címke kiugrása szintén pozitív kapcsolatban áll a két viselkedéses reakcióval; az elkerülő viselkedés és a lemondás a dohányzásról. Ahogy mindkét modellből következtethettek, a kockázatokról és a leszokásról való gondolatok növelték az aggodalmat a dohányzás egészségre gyakorolt hatásáról és az életminőség csökkentéséről. A pozitív befolyásolás modellel konzisztensen a kockázatokról és a leszokásról való gondolatok negatív kapcsolatban áll a kockázat csökkentő és a dohányzási funkció hiedelmekkel.

Diszkusszió
A jelen kutatás eredményei alátámasztják azt a hipotézisünket, hogy a figyelmeztető feliratok hatékonynak bizonyulnak a dohányosok viselkedésének megváltoztatásában elsődlegesen úgy, hogy serkenti a dohányzás kockázatairól való gondolkozást, ami aggodalmat vált ki a negatív következményekről, mint például a jövőbeli egészségügyi konzekvenciák. A kisebb méretű, szöveges felhívásokkal szemben sokkal hatásosabbak a nagyméretű grafikusan ábrázolt figyelemfelhívő címkék.
Az eredmények az mutatják, hogy az elkerüléses viselkedés inkább a megnövekedett gyakoriságban az ártalmas dohányzáshoz fűződő gondolatokkal van kapcsolatban.

További implikációk
A kutatásnak fontos szerepe lehet az egészség prevenció fejlesztésében. A vizsgálatban tisztázódott, hogy mi bizonyult hatékonyabbnak a leszokási kísérletek elősegítésében, és ha az egyén egyszer elköteleződött, a figyelmeztető feliratoknak lehet esélyük, hogy megváltoztassák a viselkedést több útvonalon keresztül.         

                                  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése