2016. május 20., péntek

A Project EX egy éves hatása: egy dohányzásról való leszokást segítő intervenciós program hatékonyságának vizsgálata spanyol serdülők körében

A Project EX egy éves hatása: egy dohányzásról való leszokást segítő intervenciós program hatékonyságának vizsgálata spanyol serdülők körében
Espada, J. P., Gonzalvez, M. T., Orgiles, M., & Sussman, S. (2016). One-year effects of Project EX: A smoking intervention pilot program with Spanish adolescents. Journal of Health Psychology. http://doi.org/10.1177/1359105315623628

Készítette: Csordás Tímea

Absztrakt
A serdülőkori dohányzás jelentős népegészségügyi probléma. Ez vezetett ahhoz, hogy a leszokást segítő programok fejlesztésére egyre nagyobb figyelmet fordítanak, és egyre újabb intervenciós programok látnak napvilágot, mint például a Project EX. A spanyol serdülők körében még nincs publikált empirikus adat arra vonatkozólag, hogy a leszokást segítő programoknak hosszú távú hatásai lennének. Jelen tanulmány 1 éven keresztül követte nyomon a Project EX dohányzásról való leszokást segítő program hatékonyságát 211 dohányzó vizsgálatával. A program csoportban a leszokás aránya 7.81 %-os volt (Fisher-teszt: p = 0.04), míg a kontroll csoportban nem volt olyan serdülő, aki abbahagyta volna a dohányzást (Fisher-teszt: p = 0.02). Az intervenció jelentős hatással volt a jövőbeni dohányzás valószínűségére, a szándékra és a motivációra. A klinikai alapokon nyugvó Project EX program hosszú távú hatása ígéretesnek tűnik a spanyol serdülők körében.
Bevezetés
A serdülőkori dohányzás jelentős népegészségügyi probléma. A fiatal dohányzók úgy vélik, hogy majd hamar le tudnak szokni, ha akarnak, azonban nem számolnak a nikotin rendkívüli addiktív jellegével. A nyugati országokban a középiskolások fele már kipróbálta a cigarettát. Az USA-ban az új dohányosok majdnem 90 %-a 18 éves kora előtt szívta el élete első cigarettáját. Európában a 15 évesek 54 %-a már rágyújtott legalább egyszer az életében. Spanyolországban a rendszeres dohányzás prevalenciája a fiúk esetében 12 %, a lányok körében pedig 13.1 %. A felnőttek számára készített leszokást segítő programokhoz viszonyítva meglehetősen kevés tanulmány készült a tinédzsereket segítő programok hatékonyságáról. Spanyolországban nincs publikált empirikus adat arról, hogy a leszokást segítő programoknak hosszú távú hatásai lennének a serdülőkorúak körében.
A Project EX program az USA-ban, California-ban lett kifejlesztve, mely olyan elméleti modellen alapszik, ami a motivációs tényezők, a személyes készségek és a megküzdés szerepét hangsúlyozza. Számos nemzetközi egészségügyi szervezet hatékonynak minősítette a programot. Egy spanyol tanulmányban a Project EX szignifikánsan csökkentette a jövőbeni nikotinfüggőséget, a leszokási szándékot és a leszokást. 6 hónapos utánkövetés kimutatta, hogy a vizsgált csoportban 14.28 % abbahagyta a dohányzást, míg a kontroll csoportban nem volt leszokó személy. Ez volt az első kontrollált klinikai vizsgálat, mely a tinédzserek körében tanulmányozta a program hatékonyságát, azonban a hosszú távú hatásokról nem derült ki semmi.
Jelen tanulmány tehát kifejezetten a Project EX program hosszú távú eredményességét vizsgálta. A vizsgálatban a résztvevőktől 1 éves követés után önbevallásos módszerrel nyertek adatokat. Hipotézisük szerint a programban résztvevő csoportban az intervenció hatása fennáll 1 év után is, amely erősítené a program gyakorlati jelentőségét Spanyolországban.
Módszer
Toborzás és kísérleti elrendezés
Dél-Spanyolország 22 városából 73 iskolát választottak ki. Az iskolavezetésekkel való első találkozás után – melynek során bemutatták a beavatkozás célkitűzéseit – 9 iskola vállalta a vizsgálatban való részvételt. Az iskolákat véletlenszerűen a két kísérleti körülmény valamelyikére jelölték ki: program csoport vagy kontroll csoport. A diákok a kontroll csoportban várólistán maradtak. Amikor a program befejeződött, és a program csoport eredményeit értékelték, ezután részesültek a kontroll személyek is a vizsgálatban. 4 iskola volt a program csoportban és 5 iskola a kontroll csoportban. A beválasztási kritériumok: serdülőkorú dohányzó 13 és 19 év között; az utolsó 30 napban rágyújtott; és nyilatkozott arról, hogy részt vesz egy iskolára fókuszáló klinikai programban. Megadtak egy email címet a diákoknak, amelyen keresztül felvehették a kapcsolatot a kutatóval, bővebb információt kérhettek, és jelentkezhettek a vizsgálatra.
Project EX
A Project EX klinikai program 8 ülésből áll. Az első 4 ülésben arra fókuszálnak, hogy a diákok megerősítsék leszokási szándékukat. A második 4 ülésben a leszokási kísérletekre helyezik a hangsúlyt.
Fordítás és kulturális adaptáció
A programot a Californiai Egyetem dolgozta ki, így a „tananyag” eredeti nyelve az angol. Ezért szükséges volt spanyol nyelvre fordítani, melyet két kényelvű fordító végzett el. A spanyol változatot először elővizsgálat keretén belül tesztelték 10 fiatalon.
Minta
A Dél-Spanyolországi régióból 211 dohányzó fiatal alkotta a mintát. Nem és életkor tekintetében reprezentatív volt a minta a spanyol serdülőkre nézve. A résztvevők véletlenszerűen lettek besorolva a program vagy a kontroll csoportba. A program csoportban 99, a kontroll csoportban 112 vizsgálati személy volt. A diákok és szüleik is beleegyező nyilatkozatot írtak alá. A szülőket arról tájékoztatták, hogy gyermekeik egy egészségfejlesztő programban vesznek részt, melynek része a dohányzás kérdésköre is. A minta 48,6 %-a férfi, 93 %-a spanyol, és 7 %-a egyéb nemzetiségű volt (Észak-Afrika, Közép-Európa és Dél-Amerika), valamint a diákok 74,6 %-a élt mindkét szülővel.
A Project EX programra való kiképzés
A kutatócsoport tagjai a Kaliforniai Egyetemen (USC) kapták meg a megfelelő kiképzést a Project EX programra. Az USC felügyelte és irányította a fordítást és a kulturális adaptáció folyamatát. Az önkéntes segítők is 2 órás ülések és workshopok keretein belül sajátíthatták el a program alapelveit.
Végrehajtás, adatgyűjtés, mérőeszközök
A klinikai program az osztálytermekben zajlott 5 héten keresztül, heti kétszer, az iskolai tanórák után. Papír-ceruza tesztek felvétele történt a program kezdetekor, majd 1 évvel később a program befejezését követően. A kérdőívek kitöltése 20 percet vett igénybe, melyek tartalmazták: demográfiai kérdések – nem, életkor, nemzetiség (Spanyolországban született vagy Spanyolországba emigrált), illetve hogy jelenleg kivel él együtt. A dohányzási szokásokat az elmúlt hónap alapján mérték fel egy nyitott kérdéssel: „Hányszor dohányoztál az elmúlt 30 napban?”. A leszokási szándékot a következő kérdés vizsgálta: „Mit gondolsz, le fogsz szokni valaha a dohányzásról?” Válaszkategóriák: „1: Igen, már leszoktam”,  „2: Igen, majd valamikor a jövőben", „3: Igen, itt a következő néhány hétben”, „4: Lehet”, és „5: Nem”. A jövőbeni dohányzás valószínűségét mérte az alábbi kérdés: „Mennyire valószínű, hogy dohányozni fogsz a következő 12 hónapban?” A leszokás iránti motivációra fókuszál a következő kérdés: „Mennyire szeretnél leszokni jelenleg a dohányzásról?” A nikotin függőség szintjét a Fagerström Tolerance Questionnaire (mFTQ) kérdőív mérte. A nikotin függőség pontszámait dichotomizálták: 0 vagy alacsony szint (0-5) és a magas szint (6-9).
Adatelemzés
Khi-négyzetet alkalmaztak a lemorzsolódás elemzésére. A tanulmányban vizsgált változók: iskola, életkor, nem, vizsgálati feltétel, nemzetiség, a résztvevő kivel él, az utolsó 30 napos dohányzás, a jövőbeni dohányzás valószínűsége, a leszokási szándék, a leszokási motiváció, és a nikotinfüggőség szintje (melyet dichotomizáltak az alacsony és magas szintre).
Az adatok elemzése többváltozós kevert elemzésekkel történt, melyet az R statisztikai program nlme csomagjával végeztek. A rögzített faktor a program és a kontroll csoport összehasonlítása volt, a véletlen faktor pedig az iskola. A lemorzsolódási hajlandóságot is becsülték a program kezdetén felvett eredmények, válaszok alapján.
A kimeneti változók a következőek: az utolsó 30 napos dohányzás, a jövőbeni dohányzás valószínűsége, a leszokási szándék, a leszokási motiváció, és a nikotinfüggőség szintje. A hatásméretet minden változóra kiszámították.
Eredmények
119 személy lemorzsolódott az 1 éves utánkövetés időpontjára. A program csoportnál 48,21 %-os, míg a kontroll csoportnál 65,65 %-os volt a lemorzsolódás (Χ2 (1) = 24.11; p <0.01). A program csoportban a leszokás aránya 7.81 %-os volt (Fisher-teszt: p = 0.04), míg a kontroll csoportban nem volt olyan serdülő, aki abbahagyta volna a dohányzást (Fisher-teszt: p = 0.02). A Project EX nagy mértékben csökkentette a jövőbeni dohányzás valószínűségét (d = 0.73; p = 0.04), nagyobb mértékű leszokási szándékot váltott ki (d = 0.82; p = 0.001), nagyobb motivációt a leszokásra (d = 0.34; p = 0.009), alacsonyabb nikotinfüggőségi szintet eredményezett (d = 0,56; p <0,05), illetve nagyobb befolyással volt az elmúlt 30 napban elszívott cigaretták mennyiségére (d = 0,26; p <0,001).
Diszkusszió
A serdülőkorú dohányosok magas száma Spanyolországban jelzi, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az intervenciós programok fejlesztésére. A Project EX egy több országban is hatékonynak és eredményesnek bizonyult intervenciós program. Jelen tanulmány 1 éven keresztül követte nyomon a Project EX dohányzásról való leszokást segítő program hosszú távú hatékonyságát 211 dohányzó vizsgálatával. A program nagy mértékben csökkentette a jövőbeni dohányzás valószínűségét, nagyobb mértékű leszokási szándékot és nagyobb leszokási motivációt váltott ki, alacsonyabb nikotinfüggőségi szintet eredményezett, illetve nagyobb befolyással volt az elmúlt 30 napban elszívott cigaretták mennyiségére. Figyelembe véve a korábbi tanulmányokat más országokban a Project EX programmal kapcsolatban, megállapíthatjuk, hogy az eredmények Spanyolországban kiemelkedően biztatók.

Meg kell azonban említeni a kutatás korlátait, melyek segíthetik a jövőbeni vizsgálatokat. Szükség lenne nagyobb mintára, és az ország más régióiból is résztvevőkre. Tartalmaznia kellene különféle társadalmi-gazdasági és kulturális változókat, hogy elemezni lehessen a különbséget a hatékonyságban az eredeti és a spanyol adaptált programban. A lemorzsolódási arány 1 év után 56,39 %-os volt. Ez a magas lemorzsolódási arány nagyban megnehezíti, hogy teljes egészében értelmezni lehessen az intervenció hatékonyságát, illetve hogy általánosítani lehessen az eredményeket. A lemorzsolódásban szerepe lehet annak, hogy az ülések az iskolai tanítás után történtek, és semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem nyújtott. A vizsgálatot érdemes lenne elvégezni más dohánytermékekkel kapcsolatban is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése