2016. május 20., péntek

Dohányzás leszokást segítő intervenció HIV/AIDS betegséggel élő nők körében: Randomizált előtanulmány a motivációs interjúról

Dohányzás leszokást segítő intervenció HIV/AIDS betegséggel élő nők körében: Randomizált előtanulmány a motivációs interjúról

Manuel, J. K., Paula, J. L., Hengl, N. S. és Sorensen, J. L. (2013). Smoking Cessation Interventions with Female Smokers Living with HIV/AIDS: A Randomized Pilot Study of Motivational Interviewing. AIDS Care 25(7), 820-827


Készítette: Nagy Léna

A HIV-vel/AIDS-cel élők, különösen a nők esetében a dohányzás magasabb morbiditási és  halálozási aránnyal függ össze, mint a nem dohányzó, de HIV-vel/AIDS-cel élők körében.
Az átlagos populáció körülbelül 20%-a dohányzik, míg a HIV-vel/AIDS-cel élők 50-70%-a. Ennek ellenére mégis kevés tanulmány foglalkozik a HIV/AIDS betegek leszokást segítő intervencióival. Ez különösen problémás, ha figyelembe vesszük, hogy a dohányzás körükben még több kockázattal jár. A bakteriális tüdőgyulladás, a száj candida-fertőzése, a szájsebek, a (nem AIDS-hez kötődő) rák, a kardiovaszkuláris megbetegedések mind gyakrabban fordultak elő, mint a nem dohányosok körében.
Az átlagpopuláció dohányzásról való leszokásához már hatékony intervenciók léteznek. Ezek általában fontos része a motivációs interjú, mely direktív, kliens-központú megközelítés. A páciens dohányzásának okaira, pozitív hozadékaira fókuszál, megértő a beteg változtatással kapcsolatos ambivalenciájával szemben. Technikái közt nyitott kérdések szerepelnek, a páciens erősségeinek, kontrolljának hangsúlyozása, információ és tanács adása és reflektív figyelem.
Korábbi vizsgálatok alapján a motivációs interjú és a nikotin-helyettesítő terápia kombinációja hatékonynak bizonyult HIV+ dohányosok körében, de nem volt szignifikánsan hatékonyabb, mint más kontrollfeltételek. Azonban mások kimutatták, hogy a nőknél hatékonyabb, ha a motivációs interjúra helyezik az intervenció hangsúlyát. E kutatás célja a motivációs interjú hatékonyságának vizsgálat a konkrét tanáccsal (prescribed advice) szemben.

Módszerek
30 HIV+ dohányos nőt vizsgáltak, akiket egy közkórház HIV-gondozó osztályán toboroztak. A beválasztási kritériumok a a következők voltak: 1) minimum 18 éves, 2) biológiai neme nő, 3) hetente legalább 5 napon dohányzik és érdeklődik a leszokás iránt, 4) angol anyanyelvű, 5) HIV+. A kizárási kritériumok pedig: 1) terhesség, 2) informált beleegyezést adni képtelen, 3) kognitív gyengeség. A vizsgálatból kizárt személyeket egy másik dohányzásról való leszokást segítő programba irányították.
Egy baseline interjú során a résztvevők depresszióval, alkoholfogyasztási és dohányzási szokásokkal kapcsolatos kérdőíveket töltöttek ki, köztük a Fageström Nikotindependencia Tesztet és a Dohányzási szokások Változási Stádiumainak Kérdőívét. A vizsgálati személyeket random módon sorolták be a két intervenciós feltételbe.
A motivációs interjú egy rövid, páciens-központú, direktív beszélgetés volt, célja a résztvevő leszokásának hasznára irányítani a figyelmet, facilitálni a különböző leszokási stratégiákon való gondolkodást. A konkrét tanácsadó beszélgetés során egy dohányzásról való leszokást népszerűsítő szórólapot beszéltek meg a résztvevők a terapuetával és konkrét tanácsokat kaptak a leszokáshoz.
A résztvevők egy hónap múlva követéses interjún vettek részt egy “vak” kutatási asszisztenssel. Vizeletmintát is vizsgáltak azoknál, akik magukat absztinensnek vallották.
A motivációs interjú és a konkrét tanács intervenciót kapók különbségeit mind a baseline interjú, mind az utánkövetés során Mann-Whitney U teszttel vizsgálták.

Eredmények
A baseline mérés során a résztvevők 30%-a szívott naponta tíz, vagy kevesebb szál cigarettát, 3%-a 11-19 szálat, 53%-a pedig huszat, vagy annál többet. Átlagosan 31,87 éve dohányoztak. Prochaska és Diclemente változási modellje alapján 3,3%-uk volt az előkészlületi, 60%-uk a tervezési stáción, 36,7%-uk pedig a döntéshozatal előkészítésében volt. Az intervenciós csoportok nem különböztek egymástól a nikotinfüggés, a leszokás iránti vágy, az ezzel kapcsolatos észlelt nehézségek, vagy a siker elvárása terén.
Az utánkövetés során a motivációs interjú csoportból heten vallották legalább 7 napja absztinensnek magukat, a másik csoportból egy résztvevő sem. A két csoport nem különbözött szignifikánsan a nikotinfüggés pontszámaiban a második mérés alkalmával. A baseline méréshez képest a résztvevők nem különböztek a leszokás iránti vágy és a leszokás észlelt nehézségeit illetően, de nőttek a sikerrel kapcsolatos elvárásaik.

Megvitatás
Bár a motivációs interjún résztvevők közül többen jelentették a minimum hét napos absztinencia pontprevalenciáját, és az elszívott cigaretták napi átlaga is kevesebb volt, mint a konkrét tanácsokat kapó csoporté, de az absztinencia-arány nem különbözött szignifikánsan az egyhónapos utánkövetés végén. Viszont mindkét intervenció megnövelte az elvárt siker mértékét a résztvevőkben, így a motivációs interjú hatékony intervenciónak bizonyult a dohányzásról való leszokásban. A naponta szívott cigaretták számának csökkenésében a motivációs interjús intervenció hatékonyabbnak bizonyult, mint a konkrét tanács adása.

A kutatás limitációi közt találjuk a kis elemszámot, a terápiás hűség kérdése, az önbevallásos és a vizeletminta vizsgálatával megállapított absztinencia diszkrepanciája.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése