2017. december 16., szombat

A dysmenorrheával kapcsolatos pszichológiai és nem-pszichológiai  tényezők
vizsgálata

Faramarzi, M., & Salmalian, H. (2014). Association of Psychologic and Nonpsychologic Factors With Primary Dysmenorrhea. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(8). https://doi.org/10.5812/ircmj.16307

Készítette: Pájer Alexandra


Absztrakt:

Epidemiológiai adatok alapján úgy tűnik, hogy a nők körében az egyik leggyakrabban előforduló nőgyógyászati kórkép a primér dysmenorrhea. Ez a jelenség az alapja annak, hogy a jelen kutatás arra fókuszál, hogy azonosítsa azokat a pszichés, illetve nem pszichiés tényezőkat, amelyek összefüggésbe hozhatóak a dysmenorrheával. A kutatásban 360 egyetemista nő vett részt a Babol Egyetemről. A résztvevő hallgatónők közül 180-an fő számolt be dysmenorrheáról, míg a másik 180 nem. A vizsgált pszichés korrelátumok a következők voltak: affektív tényezők, társas támasz, személyiség és alexitímia, míg a nem-pszichológiai tényezők a demográfiai jellegzetességek, szokások és a nőgyógyászati faktorok köré csoportosultak. A kutatás során a Társas Támasz Kérdőív(SSQ), Depresszió, Szorongás, Stressz Kérdőív (DASS-21), a Torontó Alexitímia Skála (TAS-20) és a NEO-Five Factor Inventory of Personality (NEO-FFI) mérőeszközöket alkalmazták. Eredmények: A primér dysmnenorrhea legerősebb bejóslója az alacsony társas támasz volt. Az eredmények kimutatták még, hogy számos tényező jelenléte növelheti a dysmenorrheára való hajlamot, annak mértékét. Az alexitímia esetén 3,3-szor, a neurotikus személyiségvonás 2,2-szer, a családban már korábban előforduló dysmenorrhea 2,4-szer, a hét napnál tovább tartó menstruációs vérzés esetén 3,1-szer, míg a nagy mennyiségű koffeinbevitel kapcsán 2-szer nagyobb volt a kockázat a dysmenorrhea megjelenésére. Konklúzió: A fent felsorolt jelenségek feltehetőleg hozzájárulnak a dysmenorrhea kialakulásához, annak fennmaradásához, vagy esetlegesen a súlyosbodásához. A kutatás egyfajta irányvonalként is szolgál a gyakorlatban. Célja, hogy a dysmenorrhea terápiás kezelésében a pszichológiai tényezőket is figyelembe vegyék.

Bevezetés:

A dysmenorrhea az erős fájdalmakkal társuló menstruációs vérzést jelenti. A fájdalom már elkezdődhet a vérzés előtti napon, tovább erősödve a menstruáció közvetlen kezdetéig, éles görcsökre váltva a menstruáció alatt. Olyan tünetek is kísérhetik a fájdalmat, mint a hányás, hasmenés, fejfájás vagy akár ájulásérzet is. A leírt panaszok olyan erősek lehetnek, hogy akár pár napos munkaképtelenséget, aktivitáscsökkenést is okozhatnak. A dysmenorrhea eredetét tekintve lehet primer vagy szekunder. Primer dysmenorrhea esetén funkcionális, főként pszichés eredetről, míg a szekunder dysmenorrhea esetén organikus eredetről beszélhetünk        
            A korábbi tanulmányok azt mutatják, hogy a vizsgált mintákban igen széles skálán mozog az előfordulási aránya. Körülbelül 28 – 77,7 % között van jelen. Amellett, hogy ilyen nagy arányban fordul elő a nők körében, igen gyakori alapja az iskolai, valamint a munkahelyi hiányásoknak.
            Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a dysmenorrheával számos kockázati tényező mutat összefüggést. Ezek a következők: alacsony BMI pontszám, fiatalabb kor, dohányzás, túl korai menarche, a menstruációs vérzésben mutatkozó eltérések (pl. túl hosszú vérzés), vagy a túl sok koffein-bevitel. Habár a dysmenorrhea kialakulásában, illetve fennmaradásában szerepet játszó pszichológiai tényezőket eddig kevésbé kutatták, mégis vannak olyan eredmények, amelyek okot adnak az együttes vizsgálódásra. Úgy tűnik, hogy azok a nők, akik valamilyen mértékű dysmenorrheát élnek át, sokkal hajlamosabbak belefeledkezni a testi tüneteikbe és mind a betegségekkel, mind pedig a menstruációval szemben sokkal negatívabb attitűdöt mutatnak, mint az egészséges minta. Ambresin kutatásában emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a dysmenorrheás nők nem csak a betegségekkel, de a saját testükkel kapcsolatban is sokkal negatívabb hozzáállást mutatnak, mint a kontroll csoport. Az érzelmi élet zavara is egyfajta befolyásoló tényező a dysmenorrhea kialakulásában. Egy korábbi kutatás arra is kitért, hogy a dysmenorrhea erőssége, a depresszió, a szorongás, valamint az aggodalom súlyosságával egyenes arányban nő.
            Amint azt az eddigi eredményekből is láthattuk, a dysmenorrhea rendkívül sokrétű és szerteágazó jelenség, kórkép. Kialakulásában és fennmaradásában, valamint a terápiás kezelésre adott reakcióban számos pszichés, illetve nem pszichés korrelátum játszik szerepet. Éppen ezért érdemes a dysmenorrheára, mint egy multifaktoriális betegségre tekinteni, és a kezelésében számos más tényezőt is figyelembe venni, a szomatikus jellegzetességeken kívül.
            Bár ennyire sokrétű betegségről beszélünk, mégis kevés kutatás foglalkozik konkrétan azzal, hogy milyen pszichológiai tényezők megléte lehet bejóslója a dysmenorrheának. A személyiség, az affektusok, a társas támasz, valamint az alexitímia, feltételezhetően összefüggésbe hozhatóak a dysmenorrheával. Az alexitímia az emocionális élmények szavakba öntésének zavarát, vagy teljes hiányát fejezi ki
            A kutatás célja az volt, hogy négy tartomány (demográfiai adatok, szokások, pszichológiai, illetve nőgyógyászati faktorok) mentén hasonlítson össze egymással egy dysmenorrheás, valamint egy nem dysmenorrheás egyetemista csoportot. A mért pszichológiai változók a következők voltak: társas támasz, hangulati élet (depresszió, szorongás és stressz), személyiség vonások (neuroticizmus, extraverzió, nyitottság, lelkiismeretesség,kedvesség).

Cél:

Azonosítani és értékelni a pszichológiai, illetve nem pszichológiai faktorokat, amelyek összefüggésbe hozhatóak a dysmenorrheaval.

Minta és eljárás:

A keresztmetszeti kutatás 2012 novembere és 2013 márciusa között zajlott. A résztvevők egy észak-iráni egészségtudományi egyetemről, a Babol Egyetemről kerültek ki. A vizsgálat során egy 180 fős dysmenorrheás, illetve egy 180 fős nem dysmenorrheás csoportot hasonlítottak össze. A dysmenorrheás csoport a következő kritériumok mentén alakult ki: primér dysmenorrhea, ami a menarche után két évvel kezdődött, az egyén kórtörténetében nem szerepel nőgyógyászati műtét, beavatkozás, illetve önkéntes részvétel. A dysmenorrheát a kutatás az alábbi szempontok alapján definiálta: a menstruáció kezdetével egybeesően 6, illetve 12 órán belül jelentkező fájdalom, ami az minimum 8, maximum 72 óráig tart. Az alhas területére lokalizált fájdalmat a hát alsó szakaszának a fájdalma is kíséri. A 180 fős csoporton belül a dysmenorrhea eltérő mértékben jelentkezett az enyhétől a súlyos formákig. A szekunder dysmenorrheás nőket kizárták a kutatásból.
            A dysmenorrhea mértékét egy önbeszámolós, multidimenzionális pontozásos rendszerben mérték, aminek az alapját a fájdalom mértéke, az aktivitás, valamint a korlátozottság jelentették. A pontozás a következőképpen történt: 0 pont: nem dysmenorrheás, a menstruációs görcsök egyáltalán nem akadályozzák a mindennapi tevékenységet, 1 pont: enyhe menstruációs fájdalom, ami nagy ritkán kihat a mindennapos tevékenységre és nagyon kis mértékű fájdalomcsillapítást igényel, 2 pont: közepes mértékű dysmenorrhea, ami potenciálisan befolyásolja a mindennapi tevékenységeket, de még nem eredményez hiányzást az iskolából/munkahelyről, míg a 3 pont: súlyos dysmenorrhea, ami a napi aktivitás teljes megszűnését korlátozottságával és más, intenzív testi tünetekkel jár.
            A kutatásban szülésznő, gyógytornász, ápoló, laboráns és orvostanhallgatók vettek részt. A kutatók 450 hallgatót invitáltak a kutatás tájékoztatójára. Végül 402-en vállalták, hogy részt vesznek a kutatásban, amelyből 37-en kiestek

Mérőeszközök:

Nem a pszichére vonatkozó kérdések

Ez a kérdéscsoport a korábbi kutatási eljárásokra épült és alapvetően három szempont mentén csoportosítja a kérdéseket.
            Az első szempont tartalmazza a demográfiai, a SES-adatokat, valamint kitér a BMI-indexre is. A második szempont a nőgyógyászati faktorokra vonatkozik. A kutatók rákérdeznek a menarche időpontjára, a dysmenorrhea családi történetére, menstruáció hossza, valamint a menstruációs vérzés erőssége, illetve a premenstruációs szindróma megléte. Ha a menstruációs ciklus 21 és 35 nap közé esett, akkor normálisnak volt mondható, viszont, ha ettől eltért akkor már hosszúra nyúlt ciklusról beszélhettünk. A harmadik szempont a mindennapos szokásokra vonatkozott, úgy mint a koffein-bevitel, reggelivel kapcsolatos szokások és a testmozgás. Akkor beszélhettünk magas koffein-bevitelről, ha ez napi szinten meghaladta a 300 mg-ot. A résztvevők, akkor végeztek kielégítő testmozgást, ha az heti szinten legalább háromszor, több mint 10 percig tart. A reggelizés pedig akkor volt kielégítő, ha heti szinten legalább hatszor fogyasztanak reggelit.

Pszichológiai kérdőívek

A felhasznált pszichológiai kérdőívek a következők voltak. A depresszió, a szorongás, valamint a stressz mérésére szolgált, az önkitöltős, 21 itemből álló kérdőív, a DASS-21. A társas támas mérésére a 25 itemből álló SSQ, míg alexitímia mérésére a 20 itemből álló TAS-20 szolgáltak. A személyiség mérésére pedig a klasszikus NEO-FFI-t alkalmazták, ami 60 itemet tartalmaz.

Eredmények

Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a dysmenorrheára a vizsgált napi szokások közül feltehetőleg a magas koffeinbevitel van leginkább hatással. A nőgyógyászati faktorok kapcsán a dysmenorrhea családi története, illetve a 7 napnál tovább tartó menstruációs vérzés mutatott erőst összefüggést a vizsgált konstruktummal. A pszichológiai faktorok közül kiemelendő a társas támasz hiánya, vagy alacsony szintje, az alexitímia, illetve a neuroticizmus.

Diszkusszió

A legerősebb bejósló faktornak az alacsony társas támasz bizonyult. Ez az eredmény a gyakorlatban úgy nyilvánult meg, hogy azok a tanulók, akik alacsony társas támogatottságról számoltak be, tudták a legkevesebb adekvát baráti kapcsolatot felmutatni. Úgy tűnik, hogy ezeknek a tanulóknak kevesebb adekvát kapcsolatuk van. Az egyik lehetséges ok, ami ennek a jelenségnek a hátterében áll, az a mintában is magas arányban előforduló alexitímia. Az alexitímia magját képező jellegzetességek miatt az alexitímiás személy számára nehézségeket okozhat egy interperszonális kapcsolat. Számára ugyanis egy interperszonális helyzet rendkívül fenyegető tud lenni. Nem áll rendelkezésére olyan eszköz (fantázia, érzelmek kifejezése) amely segítségével adaptívan megküzdhetne a helyzettel. Ez a frusztráció kétféleképpen hathat a viselkedésre. Vagy elmenekülnek, elkerülik az ilyen helyzeteket, vagy érzelmi átélés nélküli, impulzív reakcióval reagálnak. Az alexitímia konstruktuma éppen ezért összefüggést mutatott a szegényes társas kapcsolatokkal, társas támasz hiányával, az interperszonális képességek korlátozottságával, valamint a depresszióval.
            Az alexitímia konstruktuma több olyan krónikus betegséggel is korrelációt mutat, melyeknek a legkiugróbb tünetét a fájdalom jelentette. Az alexitímia és a különböző betegségek kapcsolatával foglalkozó egészpszichológiai kutatások közül több is kiemeli, hogy az alexitímia jelenléte meghatározhatja azt, ahogy az egyén a pszichológiai distresszt és a szomatikus tüneteket megéli. Ugyanis az alexitímia fokozhatja a testi tünetekre irányuló figyelmet, akár a jóindulatú, ártalmatlan tünetek esetében is, hozzájárulhat a pszichológiai distresszhez és a hosszan tartó arousalszint emelkedéséhez. Korlátozhatja azokat az egyéni eszközöket, melyek a stresszel való adaptív megküzdést szolgálják.
            A másik kiemelendő korrelátum a neuroticizmus. Úgy tűnik, hogy a neurotikus személyiségvonás hajlamosíthat arra, hogy a menstruációt kísérő fájdalmakat nehezebb megélésére.
            Azok a lányok, akiknek a családjában már előfordult dysmenorrhea, szintén hajlamosabbak voltak ők maguk is a dysmenorrheára a vizsgált mintában. Ez az összefüggés feltehetőleg a tanult mintákon, attitűdökön keresztül fejti ki a hatását.

Összegzés

A kutatás kimutatta, hogy leginkább az alacsony társas támogatás jósolja be az intenzív fájdalmak jelenlétét a menstruáció alatt. Ezenkívül a dysmenorrheára való hajlam 3,3-szor gyakrabban fordult elő az alexitímiás nők esetén, mint a nem alexitímiás nők között. A kutatók az alacsony társas támogatás egyik lehetséges okának is az alexitímiát tekintették, hiszen egyik jellegzetessége a mély, érzelemmel teli kapcsolatok kialakítására való képtelenség


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése