2013. november 26., kedd

Internetalapú  pszichológiai kezelési program hatékonysága szexuális zavarral küzdő nők  számára

Jones, L.M. and McCabe, M. P. (2011). The Effectiveness of an Internet-Based Psychological Treatment Program for Female Sexual Dysfunction  Journal of  Sexual Medicine, 8, 2781–2792.

Készítette: Fuchs Klaudia


Bevezető:
Masters és Johnson voltak, akik elsőként hívták fel a figyelmet a szexuális zavarok kezelésében a viselkedésterápia hatékonyságára és ők dolgozták ki az első ilyen terápiát. A programjuk 3 fő pillérje: a szexuális válasz ciklusa, a pszichogén faktorok dominanciája, és a rövid, problémafókuszú kezelés. Kezelési hatékonyságuk 85% volt, a visszaesők köre 5 év után csupán 5%-os. Az utóbbi időkben egyre több vizsgálat foglalkozott a kognitív terápia hatékonyságával a szexuális zavarok leküzdésében. A módszerek általában fókuszált feladatok elvégzése, illetve kommunikációs gyakorlatok voltak, melyekkel a kialakult maladaptív sémákat igyekeztek megszüntetni.  A terápiák hatékonyságát nehéz volt vizsgálni, mivel a terápia céljai nem voltak világosan definiálva. További problémák, hogy a nők szégyellnek beszélni szexuális problémájukról, ezért az internet alapú segítség jó megoldás lehetne azon nők számára, akik nem mernek beszélni szakemberrel személyesen a problémájukról.  Pár korábbi próbálkozás utal arra, hogy az interneten keresztül végzett kezelések hatásosak lehetnek. Korábban még soha nem tesztelték az internetes kezelés hatásosságát a női szexuális zavarokban.

Módszer:
Résztvevők: A résztvevő nőknek rendelkezniük kellett a hipoaktív szexuális vágy zavar diagnózisával, stabil heteroszexuális kapcsolatban kellett lenniük, kritérium volt továbbá a 18 évnél magasabb életkor. Rendelkezniük kellett ezenkívül internet hozzáféréssel, valamint hajlandóságot kellett mutatniuk 3 különböző időpontban megválaszolandó kérdőív kitöltésére. Fontos volt továbbá, hogy partnerük is beleegyezzen a vizsgálatba, valamint hajlandóság 10 héten keresztül, heti minimum 3 órát részt venni a programban. Aki nem felelt meg a kritériumoknak kizárásra került. Ellenőrizték továbbá, hogy semmilyen más kezelésben nem részesültek-e a résztvevők, hogy a változás valóban minden esetben az internet alapú módszernek lehessen betudható.
Anyagok: A résztvevőktől az alábbi demográfiai adatokat gyűjtötték: életkor, kapcsolati státusz, a kapcsolat időtartama, egyéb orvosi problémák, az utolsó menstruáció ideje, szülők korábbi szexuális problémája, saját megítélésük szerint mennyire erős a problémájuk. Ezután kitöltették az FSFI- kérdőívet, mely önbevalláson alapul és az utóbbi 4 hét szexuális problémáira kérdez rá, az SFS (szexuális működés skála) kérdőívet, mely szintén önkitöltős és a szexuális problémák lehetséges okaira kérdez rá, PAIR skálát, mely a párkapcsolaton belüli intimitás személyes értékelésének skáláját, majd a Depresszió, Szorongás, Stressz (DAS) Skálát.
Kezelés: A kezelés a Revive nevezetű internetről elvégezhető szexuális zavarral küzdő nők és partnereik számára kidolgozott program segítségével történt. A program az egyéni és kapcsolati problémákat volt hivatott megoldani. Három alaposan kidolgozott és validált pontból állt: kommunikáció fejlesztő gyakorlatok, érzékszervi fókusz gyakorlatok, illetve rendszeres E-mail kapcsolat egy terapeutával. A program 5 modult tartalmazott, modulonként 2 hetes időszakokkal, így a hossza összesen 10 hét volt. A modulok minden esetben a célok meghatározásával kezdődtek, melyeket a párok el szerettek volna érni, ezután következtek a kommunikációs gyakorlatok, majd a fókusz gyakorlatok, a személyek folyamatosan emlékeztetve voltak, hogy bármikor kérhetnek segítséget a terapeutától.
Eljárás: A vizsgálati személyek újság hirdetéseken illetve egészség és szexualitással foglalkozó weboldalakon keresztül lettek gyűjtve, és minden esetben tájékoztatva lettek a programról. Ezután ki kellett tölteniük egy előzetes kérdőívet, mely után felkeresték őket. Összesen 53 nő adatával dolgoztak, melyből 26 került a kezelési csoportba, és 27 a várólistás (kontroll) csoportba. Összesen 17 személy csinálta végig a kezelést, 15 személy után követésre is elérhető maradt.

Eredmények: Az átlagéletkor a kezelési csoportban 34.91 év, a kontroll csoportban 33.3 0 év volt. A kezelési csoportban 9 nő a kontroll csoportban 11 nő volt házas. A szexuális zavar időtartama a kezelési csoportban jóval hosszabb (9.35 év) volt, mint a kontroll csoportban (5.73 év). A két csoport közti szexuális funkcióbeli változásokat, kapcsolati faktorok változását, illetve személyes faktorok változásait varianciaanalízissel értékelték ki. A kezelési csoport szignifikánsan nagyobb fejlődést mutatott a szexuális funkcionálás terén, mint a kontroll csoport, szignifikánsan magasabb volt a szexuális vágyuk foka (p <0.05), magasabb volt a szexuális arousal szintjük (p <0,001), lubrikációjuk is több illetve többször volt (p <0,01). Az önbevallás alapján kapcsolati problémákról 54% számolt be a nőknek a kezelési csoportban, mely a végére 27%-ra csökkent, a kontroll csoportban nem volt ilyen jellegű változás megfigyelhető, ahol 71% számolt be problémákról, a kísérlet végére pedig 82%. A 3 hónappal későbbi eredmények összehasonlítása nem hozott szignifikáns eltéréseket a kezelési csoportban, tehát az elért változások fennmaradtak.


Megvitatás: Azok a nők, akik részt vettek a Revive programban szignifikánsan nagyobb arányban küzdötték le, illetve javultak szexuális panaszaik, mint azoknál a nőknél, akik nem vettek részt ebben a programban. Ennek ellenére nem minden nő számolt be a panaszok teljes megszűnéséről (33% még mindig több mint 50%-ban észlelt panaszokat) a posztteszt alkalmával, melyet a szerzők úgy interpretálnak, hogy nem is lenne reális, ha ez a szám teljesen lecsökkent volna a 10 hetes kezelés után, mivel a nők nagy része éveken keresztül élt együtt ezekkel a problémákkal. Illetve szemtől-szembeni terápia alkalmazásával is megfigyelhető számos esetben, hogy a tünetek nem múlnak el tökéletesen a terápia lezártával.  AZ egyik legfőbb alapja a Revive programnak a kommunikációs gyakorlatok, mely a párkapcsolati problémákat hivatott megoldani azzal, hogy nap, mint nap gyakoroltatja a párokkal a különböző kommunikációs feladatokat. Meglepő eredmény, hogy bár kevesebb kapcsolati problémáról számoltak be, kapcsolati elégedettségük mégsem változott számottevően a kezelési csoportban lévő nőknek. Ezt a szerzők azzal magyarázzák, hogy a vizsgálat fő célja nem maga kapcsolat minőségének javítása, hanem a szexuális zavarok csökkentése volt. Természetesen a Revive program nem alkalmazható minden nő esetében, aki szexuális problémákkal küszködik, fontos a motiváltság, illetve az elköteleződés is. Valamint súlyosabb meglévő pszichológiai, pszichiátriai, esetleg biológiai problémák esetén a Revive mellett mindenképpen kiegészítő, akár gyógyszeres kezelést is javasolnak.  Végül kiemelik a szerzők azt is, hogy a jelen vizsgálatot érdemes lenne kiterjeszteni biszexuális, homoszexuális, valamint idősebb személyek körében is. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése