2013. november 26., kedd

HATÉKONY TÁPLÁLKOZÁSI EDUKÁCIÓ ŐSLAKOS
 AUSZTRÁLOKNAK: LECKÉK EGY CUKORBETEGEKNEK SZÓLÓ FŐZŐTANFOLYAMRÓL

Abbott, P. A., Davison, J. E., Moore, L. F., Rubinstein, R. (2012). Effective nutrition education for aboriginal Australians: Lessons from a diabetes cooking course. Journal of Nutrition Eucation and Behavior, 44 (1), 55-59.

Készítette: Balogh Anna

ABSZTRAKT
Cél: megvizsgálni azon őslakos ausztrálok tapasztalatait, akik 2002 és 2007 között részt vettek városi közösségi főzőtanfolyamon, valamint diabéteszesek vagy fennáll a cukorbetegség kialakulásának kockázata. Javaslatokat tenni annak érdekében, hogy növeljék a táplálkozási edukáció hatékonyságát az őslakos közösségekben.
Módszer: leíró kvalitatív megközelítés, félig strukturált interjúk 23 őslakossal, 19 és 72 év közöttiekkel.
Eredmények: Az elkötelezettséget és a tanulást növelni tudták a program társas aspektusainak kiemelésével, azzal, hogy a tanfolyamot egy ismerős őslakos egészségügyi környezetben tartották, valamint kisméretű őslakos csoportok indításával.
Konklúzió és implikáció: Az őslakos ausztráloknak tartott táplálkozási programoknak társasnak, rugalmasnak kell lennie, a kultúrának megfelelő ismerős, elérhető környezetben kell zajlania, valamint könnyen beszerezhető hozzávalókkal érdemes dolgoznia.

BEVEZETÉS
A diabétesz és az elhízás nagyban hozzájárul ahhoz a 11 évnyi élettartam-szakadékhoz, mely az őslakos ausztrálok, a Torres Strait szigetek lakói és a nem-őshonos ausztrálok között húzódik. A diabétesz aránya 3-4-szer nagyobb és a diabétesszel kapcsolatos halálozás 12-szer gyakoribb az őslakosok és a szigetlakók körében. Az őslakosok több mint 50%-a túlsúlyos vagy elhízott. Eddig kevés kutatás vizsgálta, mely táplálkozási intervenciók hatásosak az őslakos közösségek számára.
Jelen cikk célja, hogy bemutassa és megtárgyalja őslakosoknak és családjuknak szervezett főzőtanfolyamok tapasztalatait.

MÓDSZEREK

Minta
Az AMSWS (Aboriginal Medical Service Western Sydney) egy nagy őslakos közösség által irányított egészségügyi szolgáltatás, melyet választott képviselők irányítanak, és amely multidiszciplináris ellátásban részesíti a Sydney külterületein lakó hátrányos helyzetű őslakosokat.

Intervenció
A fent említett egészségügyi központban 2002 és 2007 között számos főzőtanfolyamot tartottak diabéteszes őslakosoknak és családjuknak. Minden tanfolyam 18 héten keresztül tartott, heti rendszerességgel tartott órákkal, melyek egyenként 4 órás időtartamúak voltak. Félévenként tartottak főzőtanfolyamokat, összesen 11 tanfolyam került megrendezésre. Az órák alapjául a TAFE (Western Sydney Institute of Technical and Further Education) vendéglátóipari főzési készségek tanterve szolgált. Az órákon formális és informális megbeszélések formájában egyszerű egészségüzenetek megfogalmazását segítették elő. Hangsúlyozták a gyorséttermi ételek és cukros üdítők korlátozott fogyasztásának, minél több zöldség és gyümölcs fogyasztásának, cukor, zsír és só korlátozott fogyasztásának az egészségre tett kedvező hatását. Minden óra azzal végződött, hogy a tanulók leültek megenni, amit főztek, valamint vittek haza kóstolót a családjuknak.
A TAFE táplálkozási tanácsadó egy a helyi közösségből származó őslakos nő volt. Az ő munkáját segítette egy őslakos egészségügyi dolgozó, aki biztosította az AMSWS-be való eljutását a résztvevőknek, és ott egészségügyi szűréseken és oktatáson való részvételt néhány alkalommal.
73 tanuló vett részt legalább egy kurzuson. 12 személy volt, aki minden egyes kurzusra beiratkozott. Az osztályok átlagos mérete 6-8 fő volt.

Értékelési módszerek
A kvalitatív értékelést az AMSWS csoportja végzete, mely két őslakos egészségügyi dolgozóból és egy általános orvosból állt. Az adatokat félig strukturált mélyinterjúkkal gyűjtötték, melyet 23 résztvevővel vették fel, akik 2007 és 2008 között vettek részt a tanfolyamon. Az interjúkkal feltárták, hogy mi motiválta a személyeket a kurzuson való részvételre, a tanfolyammal kapcsolatos tapasztalataikat, a táplálkozási ismereteikben, készségeikben, táplálkozási szokásaikban tapasztalat változásokat. Az interjúk átlagos hossza 35 perc volt. Az interjúkat rögzítették, átírták és kódolták egy kvalitatív elemzést végző szoftverrel (NVivo 7.0.281.0).
EREDMÉNYEK
            A résztvevők 19-72 év közöttiek voltak, az átlagéletkor 48 év volt. Valamennyi résztvevő őslakos volt, többségük nő (83%). A tanfolyamokon való részvétel résztvevőnként 2 alkalomtól 9 tanfolyamig terjedt, utóbbi csak egy résztvevőnél fordult elő.
A főzőtanfolyam hatékonysága
            Valamennyi résztvevő arról számolt be, hogy táplálkozási ismeretekkel és főzési készségekkel gazdagodott a tanfolyam során. A legtöbbre értékelt egészségüzenet a zsír- és sófogyasztás áldásos hatásai voltak. A legtöbbre értékelt főzési technikák a következők voltak: alacsony zsírtartalmú ételek készítése, higiénikus ételkészítés, salátakészítés, zöldségek szélesebb körű felhasználása. Az ételeken található címkék értelmezése segítette, hogy egészséges táplálékokat vásároljanak.
            A résztvevők egyéb kedvező hatásokat is tulajdonítottak a tanfolyamon való részvételnek: súlycsökkenés, fokozódó jóllét, nagyobb kontroll a diabétesz felett, nagyobb motiváció egyéb életstílus-változtatás iránt (dohányzás abbahagyása, fizikai aktivitás növelése).
            Sokan számoltak be arról, hogy motiváltnak érezték magukat arra, hogy barátaiknak, rokonaiknak, szomszédjaiknak továbbadják, amit a tanfolyamon tanultak, és minél több embert vegyenek rá a változtatásra.
Növekvő jelenlét a főzőtanfolyamokon
            A legtöbb résztvevő azért jelentkezett a tanfolyamra, mert oda akart figyelni a táplálkozására és az egészségére, közülük többen nem sokkal a kurzust megelőzően kaptak diagnózist prediabéteszről vagy egyéb aggodalmat okozó egészségügyi problémáról. Más résztvevők pusztán szociális okból vagy a főzés iránti érdeklődésből jelentkeztek, noha volt diabéteszük vagy magas volt a kockázata a kialakulásnak.
            Fontosnak tartották, hogy a jövőben a hasonló tanfolyamokat a lehető legkevésbé fenyegető hangvételben hirdessék, és hangsúlyozzák a társas aspektusokat.

A tanfolyam erősségei
            A résztvevők kiemelték a tanfolyam társas aspektusait, a szórakozást, a kiscsoportos tanulást, valamint a közös étkezéseket. Vonzotta őket továbbá, hogy az AMSWS-ben tartották, korábbról már ismerték az intézményt, könnyű volt megközelíteni, és tudták, hogy a csoporttársak szintén őslakosok lesznek. Az órák gyakorlatias jellege a táplálkozási üzeneteket érthetőbbé és erőteljesebbé tette, több főzési technika vált kipróbálhatóvá, az ételeket megízlelhették.

A tanfolyam gyengeségei
            Számos résztvevőnek nem sikerült változást elérnie a családja étkezési szokásaiban, és ez akadályozta a saját változtatásait is. Akadály volt még az egészséges táplálkozás költsége, saját ételpreferenciák, egyéb orvosi problémák mint a gyenge szájhigiénia vagy depresszió. A főzőtanfolyam egyik célja az volt, hogy újabb ételekkel ismertesse meg a résztvevőket. Az ismeretlen összetevők olykor zavarónak bizonyultak, és nem tudták, hol szerezhetők be. Kevesen használták fel újra a kurzuson tanult recepteket a túl sok felhasznált összetevő miatt. Értékelték volna, ha egyszerűbb ételeket tanulhatnak meg elkészíteni, több húsos ételt, illetve gyermekeknek és egész családnak készíthető ételeket. Sokak számára akadályt jelentett a szakképesítés követelménye, a főzési képességek hangsúlyozása, szigorúan vett jelenlét az órákon, és a tanfolyam hossza. A jövőben az őslakos közösség valamennyi tagjának lehetővé kellene tenni a jelentkezést és a részvételt.

DISZKUSSZIÓ

            A viselkedéses intervenciók nagyobb valószínűséggel érik el a kívánt hatást, ha kiscsoportos tanulást alkalmaznak, van kijelölt cél, társas támasz, családi edukáció, és ételhez kapcsolódó aktivitás mint a közös főzés és kóstolás. A szociálisan vagy kulturálisan marginalizálódótt személyek számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy olyan edukációs programokon vegyenek részt, ahol tudásra, készségekre és énhatékonyságra tehetnek szert. Az edukációs programokat a közösség társas, gazdasági és kulturális szükségleteire kell szabni a hatékonyság érdekében. Az ausztrál őslakosok számára tervezett programoknak az egészséges főzési technikákra kell fókuszálni, és kerülni a bonyolult, ismeretlen recepteket és összetevőket.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése